Управување со хотели

Доколку имате хотел и сакате да го доверите управувањето на искусен тим од професионалци во хотелскиот бизнис ние сме спремни да ви понудиме соработка по основ на моделот – Менаџерски договор.

Оперативен менаџмент

Во овој случај целокупната грижа за работењето на хотелот ја првзема нашиот тим. Повеќе нема да треба да размислувате за оперативното работење, правните аспекти, продажбата и маркетингот, како и тоа дали вршите набавка по најповолни услови.

Вас единствено ќе ве интересираат резултатите од работењето, а ние гарантираме, резултатите од работењето во заеднички интерес дека ќе бидат максимални со тоа што двете страни ќе остварат поголема добивка.

Задачата на сопственикот на хотелот ќе биде само да ги прати финансиските резултати, а задачата на нашиот тим ќе биде тие резултати да се остварат.

Низ краткорочни консултативни активности од страната на нашиот тим, Вие ќе добиете долгорочно подобрено работење на вашиот хотел.


Закажете средба за детално да се информирате околку нашите услуги:

02 3119 615
070 217 058